Unikátní produkt malé české firmy pomáhá největší soukromé společnosti pro výzkum vesmíru zvýšit stabilitu raketových motorů

Rocket propulsion

Současné raketové nosiče pro výzkum vesmíru se neobejdou bez okysličovací složky tvořené čistým kapalným kyslíkem, který je zapotřebí rozvádět pomocí potrubí, ventilů a dalších kovových součástí. Nejen v raketovém průmyslu je známou věcí, že kovové povrchy, které mohou přijít do styku s čistým kyslíkem pod vysokým tlakem, musí splňovat extrémně přísné požadavky na čistotu povrchu. Čistý povrch, zbavený organických mastných látek, tedy olejů, emulzí a maziv, zásadně snižuje extrémní riziko neočekávaných a těžko odhalitelných prudkých reakcí, a to včetně samovznícení a výbuchu.


Zobrazovací technika, vyvinutá malou českou firmou TechTest, s.r.o., umožnila aktuálně největšímu soukromému výrobci raketové techniky pro mírový výzkum vesmíru v USA v reálném čase dohlížet, po jednotlivých krocích kontrolovat a v poslední fázi rozhodovat a schvalovat stav povrchu součástí kritických pro stabilní chod raketových motorů z hlediska výskytu nebezpečné kontaminace.

Součástí zobrazovací techniky je velmi citlivý fluorescenční detektor, který na povrchu precizních dílů z těch nejkvalitnějších materiálů odhaluje, pomocí vyhodnocení obrazu zviditelňuje a vyčísluje výskyt sebemenších nežádoucích zbytků organických mastných látek. Ty mohou být ve formě ulpělých obráběcích emulzí, dočasných konzervačních vrstev, otisků prstů, mikroskopických kapiček olejů z aerosolů, zbytků čistících médií po nedokonalém oplachu atp.

Rocket propulsion
Rocket propulsion

Díky této detailní analýze se pro následnou montáž uvolní pouze ty díly, které splnily velmi přísné požadavky na rozmístění lokálních reziduí a zároveň nepřekročily maximální nastavené limity jejich plošné koncentrace. Detektor navíc vyniká bezprecedentní citlivostí a při použití veškerých možných metod odmaštění a čištění lze na povrchu vždy nalézt místa, která vykazují zvýšený výskyt nežádoucích látek.

Zásadním přínosem zobrazovací techniky Recognoil® je především velmi rychlé nalezení příčiny kontaminace, možnost opakování a optimalizace čistících procesů. Narozdíl od časově náročných laboratorních metod tato nová technika umožňuje konečné vyhodnocení stavu čistoty povrchu téměř v reálném čase.

Rocket propulsion

Výhodou technologie je ekonomická dostupnost a lze ji tak velmi efektivně aplikovat nejen v high-tech prostředích největších světových firem. Produkty Recognoil® si již našly cestu do několika desítek českých firem, kde pomáhají optimalizovat čistící procesy, předcházejí skrytým povrchovým vadám a šetří tím náklady spojené s reklamacemi a s rizikem ztráty zákazníka.