Nejefektivnější
měření čistoty povrchů


Od ručních přístrojů
po plně automatizované systémy průmyslu 4.0
Okamžitě kontrolujte

kvalitu povrchu výrobků

Zvyšte efektivitu

Vaší produkce

Uspořte náklady

ve výrobním procesu

Usnadněte práci

Vašim zaměstnancům
Produkty Recognoil® umožnují zviditelnit, změřit a zdokumentovat to, co není vidět pouhým okem.


Během několika sekund, bezkontaktně a bez nutnosti jakkoliv připravovat povrch dílu, vizualizují a kvantifikují výskyt nečistot na povrchu.


Díky tomu máte možnost skutečně posoudit vhodnost povrchu pro další technologické operace.


Odhalte, zda je objekt opravdu čistý
Čistota povrchu, tedy výskyt mastnoty, korozních produktů (oxidů), prachových částic a dalších nečistot, hraje významnou roli nejen v povrchových úpravách, ale i při spojování materiálu.

U povrchové úpravy má mastné znečištění povrchu vliv na přilnavost a vzhled povlaku. U pájení a svařování je mastnota nežádoucí především z důvodu jakosti spoje a výskytu možných vad. V případě lepení je opět vysoká čistota povrchu žádoucí pro dosažení vyšší adheze lepidla.

Kontrola nanášení olejových filmů může zásadně ovlivnit hospodárnost a ekologickou náročnost procesů, kde má tloušťka oleje při mazání a konzervaci vliv na životnost nástrojů a produktů.

Měření olejového filmu a jeho rozetření v ploše (homogenita) Vám pomůže v procesech, kde je důležité správné a rovnoměrné nanesení oleje na materiál (lisování, tažení, konzervace, atd.).

S analyzátory čistoty Recognoil® může být detekce mastného znečištění a dalších kontaminantů zcela bezkontaktní. Výsledkem měření může být mimo obrazový výstup znečištění povrchu a primární jednotky (intenzita fluorescence) i tloušťka olejového filmu, plošná koncentrace oleje či hodnota povrchového napětí (smáčivost povrchu).

Bezkontaktní měření zamaštění povrchu při odmašťování a čištění Vám tak umožní se vyvarovat nežádoucím vadám povlaků, snížení přilnavosti nátěru či lepidla a eliminovat vznik pórů ve svarovém spoji. Můžete také velice snadno zahájit proces optimalizace procesu čištění, nebo ověřit vhodnost odmašťovadla a celkově technologie odmaštění.

Detektory Recognoil® nabízíme nejen jako mobilní ruční přístroje pro stanovení čistoty povrchu, ale i jako produkty pro instalaci do výrobních linek či jako laboratorní a dílenské jednotky pro operátory. Kontrola odmaštění tak může být po celou dobu výroby komplexní a spolehlivá.
ověřte čistotu dílů pro povrchové úpravy
stanovte, že je povrch vhodný pro lepení
monitorujte nanášení olejů při tváření
provádějte konzervace dílů rovnoměrně
Pomáháme již ve více než 70 společnostech po celém světě zvyšovat hospodárnost, kvalitu produkce a životnost výrobků.
Auromation
Automation
Automation
Automation
Automation
Automation
Automation
Automation
Automation
Automation
Automation
AutomationRecognoil®

stanoví vhodnost povrchu pro vaše technologie

snadno
rychle
efektivně
Produkty pro plošné snímání stavu povrchu objektů


Recognoil® 2W


Recognoil® 2W je ruční bezdrátový analyzátor - detektor fluorescence mastných látek pro mobilní použití. Spolu s tabletem a softwarem Recognoil® PRO tvoří velmi efektivní a produktivní systém pro rychlé, namátkové i systematické testování na přítomnost zbytkových mastných nečistot ve velkých i malých provozech. Měření nevyžaduje žádnou speciální přípravu povrchu a interpretace výsledků je díky operátorskému módu OK/NOK snadná i pro méně kvaifikované pracovníky.

Přístroj se přikládá přímo na analyzovaný povrch.

   

ruční, mobilní přístroj, vhodný pro velké objekty, svařence, sestavy

   

ideální pro méně složité (spíše rovinné) povrchy

   

analyzovaná plocha 19 x 13 mm

Více informací

Dokumenty ke stažení  ▼  Recognoil® QB


Recognoil® QB je stolní analyzátor - detektor fluorescence mastných látek vhodný pro laboratorní použití. Je určený pro měření větší plochy v jednom sledu, snadno si poradí se složitě tvarovanými součástmi, automaticky vyhledává miniaturní objekty a vyhodnocuje je separátně. Hodnocená plocha je 20x větší než u přístroje Recognoil®2W a celý proces snímání dílů je zcela bezkontaktní. Zařízení se připojuje pomocí ethernetové přípojky do vaší firemní sítě, případně zcela odděleně do počítače ve vaší laboratoři.

Vzorky se vkládají předními dvířky na stolek s nastavitelnou výškou.

   

modulární zařízení, vhodné i pro menší objekty ve větším počtu

   

skvělé pro složitější, členité a nestandardní tvary povrchů

   

analyzovaná plocha 80 x 60 mm

Více informací

Dokumenty ke stažení  ▼  Porovnání výstupů Recognoil® 2W a QB
Kontrolovaný objekt


Kontrola kovové součástky na výskyt nečistot a mastnoty - snímaný objektRecognoil® 2W plocha 13 x 19 mm


Obrazový výstup z detektoru Recognoil 2W, takzvaná fluorescenční mapa rozložení nečistot na měřené ploše

Recognoil® QB plocha 60 x 80 mm


Obrazový výstup měření fluorescenčního analyzátoru Recognoil QB, rozložení kontaminantů na povrchu je zobrazeno formou obrazového výstupu a je patrné, kde je povrch čistý a kde zamaštěný

Produkty Recognoil® jsou primárně určeny pro kontrolu stavu povrchu kovových předmětů.

Díky plošnému snímání kontrolované plochy a vizualizaci hodnot intenzity fluorescence v barevném spektru fluorescenční mapy lze okamžitě lokalizovat i drobné nečistoty a ověřit tak vhodnost povrchu pro další operace.

Čím nižší je naměřená hodnota intenzity fluorescence, tím je povrch čistší.


Recognoil® PRO SW

Veškerá zařízení Recognoil® jsou dodávána s pokročilým softwarem PRO, který nejen že slouží k zobrazení snímaných a hodnocených ploch, ale umožňuje další zpracování dat a obsahuje i celou řadu jedinečných funkcí.

Software Recognoil® PRO například umožňuje automatické přepočítávání hodnoty fluorescence na tloušťky vrstvy [nm], resp. plošnou koncentraci [mg.m-2] za pomoci fyzikálně-matematického modelu oleje zhotoveného laboratorní vzorkovací kalibrací.

Nabízíme také úpravu dodávaného softwaru na míru dle požadavků zákazníka (export dat do databáze, automatické nastavení limitů pro daný díl, import průvodky měření dle QR kódu, operátorské režimy, firemní protokoly aj.).

Díky produktům Recognoil® si můžete ověřit, zda vaše procesy skutečně fungují a zda povrch dílů splňuje požadavky pro další zpracování. Zavedením kontrolního mechanizmu do výroby zamezíte vzniku bezprostředních i skrytých vad dílů a zvýšíte hospodárnost výroby. Díky vizualizaci rozložení a intenzity znečištění je hodnocení stavu povrchu jednoduché a srozumitelné.

Základní funkce softwaru Recognoil® PRO:

 • zobrazení obrazových dat a výsledků měření
 • výběr oblastí měřených ploch
 • pojmenování měření (vzorku)
 • třídění a vyhledávání souborů
 • export souborů (pdf, jpg, txt)
 • tvorba protokolů (fotodokumentace dílů, obrazové a textové poznámky)
 • nastavení parametrů měření (typ expozice, kvalita obrazu atd.)
 • přepočet jednotek fluorescence na tloušťku nebo plošnou koncentraci oleje
 • tvorba statistik
 • nastavení limitů
 • vkládání masek objektů
 • zobrazení výsledků 3D
 • výpočet nadlimitního znečištění
 • kalkulace četnosti a velikosti bodového znečištění
 • možnost dodatečné implementace funkcí dle individuálních požadavků zákazníka*

*příplatková služba


Srovnání s jinými metodami

  vhodné         nepraktické         nevhodnéVýhody produktů Recognoil® • hodnotí velkou plochu v jednom měření
 • odhalí rychle kritická místa dílu
 • rychlá odezva na změnu stavu dílu
 • operátorský mód OK – NOK
 • měření nevyžaduje žádné přípravy
 • najde i ty nejmenší nečistoty
 • pokročilý SW s celou řadou funkcí součástí příslušenství
 • kvantitativní a kvalitativní analýza
Ikona - Optimalizace výrobních procesů díky objektivní kontrole stavu a kontaminace povrchu

Pro technologa či kvalitáře se Recognoil® stává nástrojem, díky kterému může okamžitě začít optimalizovat výrobní procesy.
 • cenově dostupné profesionální řešení
 • SW v ceně zařízení
 • nenáročná metoda, snadné zaškolení
 • přispívá k dobrým vztahům se zákazníky
 • snižuje zmetkovitost výroby
 • předchází reklamacím
 • přispívá k hospodárnosti výroby
 • umožňuje snížit ekologickou zátěž provozů
Ikona - Kontrola čistoty povrchu nebo nanášení oleje umožňuje snížit náklady

Pro manažera či jednatele znamená zakoupení produktu Recognoil® rychlou návratnost investice.


Aktuální ceník  ▼

Pro získání cenové nabídky nás prosím kontaktujte zde!Kde a proč se Recognoil® produkty používají?Lze použít Recognoil® na Vámi požadovanou aplikaci?


To vám rádi pomůžeme zjistit.

Trápí Vás lokální kontaminace povrchu olejem a mastnotou? Nevíte, zda jsou vaše díly před povrchovou úpravou dostatečně čisté? Zvažujete možnost kontrolovat účinnost odmaštění? Je pro Vás zásadní čistota součástek a stávající metody Vám neposkytují dostatečný a efektivní nástroj pro hodnocení stavu povrchu? Chcete si být jistí, že je úprava či dokonce změna způsobu čištění dílů skutečně nutná nebo správná? Řešíte, zda správně funguje váš systém nanášení maziv? Chcete vědět, kolik oleje je naneseno na povrch dílu a zda je vrstva rovnoměrná?

Jelikož je spektrum použití produktů Recognoil® poměrně široké, setkáváme se s různorodými požadavky našich zákazníků. Často se jednotlivé aplikace velmi široce liší a je zapotřebí konzultace vhodnosti jednotlivých produktů.

Navíc jsme schopni často nabídnout individuální řešení na míru, např. pro detekci vnitřních povrchů trubek a dalších obtížně přístupných ploch.

Rádi s Vámi jakýkoliv požadavek nejprve důkladně zkonzultujeme a vyzkoušíme vhodnost našich produktů na Vašich dílech.

Ilustrační snímek laboratoře - kontrola kvality


Piktogram

Kontaktujte nás

V našem kontaktním formuláři vyplňte prosím co nejdetailněji Vaši požadovanou aplikaci a popište přesně Váš dotaz.

Piktogram

Zašlete nám vzorky

Pokud je to možné, připravte Vaše vzorky k odeslání do naší laboratoře. Provedeme bezplatnou zkoušku vhodnosti požadované aplikace.

Piktogram

Provedeme testy

Zdarma Vám vyhotovíme Protokol o vhodnosti Vámi požadované aplikace pro práci s přístroji Recognoil® a doporučíme Vám vhodné řešení.

Piktogram

Připravíme nabídku

Připravíme Vám kompletní cenovou nabídku na vhodný produkt Recognoil® a potřebné příslušenství.


Piktogram

Je pro vás detekce mastnoty zásadní pro udržení vysoké kvality výroby a budování dobrých vztahů s odběrateli?
Hledáte efektivní a cenově dostupné řešení?
Přístrojové měření znečištění polotovarů a součástek je naší náplní již více jak 10 let, proto budeme rádi, když se na nás obrátíte.

kontaktní formulářRecognoil®

Pro ty, kteří mají
zákazníky a kvalitu
na prvním místě!


FAQ

Jaké nečistoty se vyskytují na povrchu součástek?

Pokud budeme hovořit o kovech, tak se nečistoty na povrchu dělí na vlastní a cizí. Za vlastní považujeme oxidické vrstvy (v případě oceli jsou to okuje a rez). V případě cizích nečistot se nejčastěji jedná o mastné látky, prach, chloridy, inkousty, křídy, zbytky lepidel, kovové špony a jiné pevné částice. Tyto a další nečistoty na povrchu kovů umí produkty Recognoil® detekovat.

Jak běžné je zamaštění povrchu?

Tenký mastný film je zcela běžnou součástí povrchu dílů v průběhu jejich výroby. Jeho zdrojem jsou především mastné látky - oleje, lubrikanty, konzervanty, silikony aj., které v jsou v jisté fázi výroby na povrch záměrně naneseny (mazání, chlazení, konzervace, maskování) a v další pracně odstraněny pomocí odmaštění. Důležité je, že kontaminace povrchu mastnotou se netýká pouze kovů, ale i plastů.

Kde má smysl měření tloušťky oleje na povrchu?

Tenký olejový film má na povrchu předmětu nejčastěji funkci ochrannou (ochrana proti korozi a opotřebení) a lubrikační (mazací). Skvělým příkladem může být lisování nebo hluboké tažení, kde olej snižuje tření a tím i opotřebení nástroje. Kontrolované, rovnoměrné nanášení maziva o správné tloušťce má navíc příznivý vliv na celkový průběh tvářecího procesu a snižuje zmetkovitost výroby.

Používáme detekční fixy a inkousty pro stanovení mastnoty, v čem je Recognoil® jiný?

Oproti metodám založeným na principu smáčení povrchu, tedy stanovení povrchové energie, je detekce nečistot (tedy nejen mastných látek) pomocí Recognoil® produktů prováděna plošně vyvoláním fluorescence kontaminujících látek a jejím zachycením pomocí citlivého detektoru. Detekce kontaminace na povrchu dílů je tak v porovnání s fixy výrazně rychlejší, objektivnější a umožňuje sledování čistoty povrchu i v plně automatizovaných provozech.

Má mastnota vliv na přilnutí lepidla k povrchu?

Očištění povrchu před nanesením lepidla je stejně důležité jako před aplikací nátěru či jiné povrchové úpravy. Smáčivost povrchu (schopnost přilnutí látky k povrchu) zásadně ovlivňuje mastnota. Kontrola kvality předúpravy povrchu s přístrojem Recognoil® v procesech lepení a lakování umožňuje nejen zhodnocení zbytkového zamaštění povrchu (ideální smáčivost povrchu), ale i výskyt prachových částic a dalších kontaminantů.

Další často kladené dotazy, technické informace a příklady praktického použití produktů Recognoil® naleznete na stránce zde.TechTest

Produkty Recognoil® navrhuje a vyrábí společnost TechTest s.r.o. v České republice. Společnost založená v roce 2011 je etablovaná firma v oblasti průmyslové detekce mastných látek pomocí optoelektronických zařízení využívající metodu UV záření. Námi vyvinutá zařízení jsou využívána celosvětově napříč různými obory a aplikacemi. Mezi hlavní produkty patří mobilní zařízení Recognoil® 2W, laboratorní zařízení Recognoil QB® a specializované systémy pro automatizaci výrobních procesů.

Firemní know-how vychází z více jak 20 let zkušeností v oboru povrchových úprav, předúprav povrchu, strojírenství a designu elektronických zařízení. Společnost TechTest s.r.o. úspěšně propojuje průmyslovou praxi s akademickým prostředím a řeší projekty v oblasti VaV (Výzkum a vývoj zařízení pro účinné vyhledávání a zajišťování daktyloskopických stop, Pokročilý mechatronický systém lisování s řízeným mazáním).

Pro efektivní a udržitelnou průmyslovou výrobu 21. století přinášíme v rámci průmyslu 4.0 unikátní řešení, díky kterému lze účinně zajistit nejen systémy kontroly čistoty, ale především zvýšit produktivitu a hospodárnost všech výrobních technologií, kde je kladen důraz na kvalitu povrchu.

Konkrétně se zaměřuje na procesy čištění (C&C – Clean and Control) a na procesy lubrikace (L&C – Lubrication and Control). To vše s důrazem na snížení ekologické zátěže a ekonomickou perspektivu.

Při vývoji našich produktů se řídíme heslem:

„Rychlá, spolehlivá a objektivní kontrola povrchu je základ kvalitní a efektivní výroby.“


Muž ověřuje pomocí přístroje Recognoil zda je dosažena požadovaná čistota povrchu před práškovým lakováním


Kontaktujte nás

Pokud máte chvilku, vyplňte, prosím, náš rozšířený kontaktní formulář.

Hlavní provozovna:

   Jungmannova 917, 285 04 Uhlířské Janovice, ČR

   +420 605 305 171

   info@techtest.eu


Fakturační adresa  ▼

Sídlo - pouze fakturační adresa:

Semonice 110, 551 01 Jaroměř, ČR

IČ: 28824440, DIČ: CZ28824440

Datová schránka: edh63a7

Číslo účtu CZK:   567 174 0379 / 0800

Číslo účtu EUR:   IBAN: CZ97 0100 0001 1523 0595 0217 , SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29736


Platba bezhotovostně předem nebo se splatností 30 dnů (dle potvrzení objednávky).

Dodací termín typicky 6 týdnů, kontaktujte nás pro aktuální informace.

Piktogram Nově nabízíme možnost platby kreditní / debetní kartou VISA / MasterCard.

Prohlášení společnosti TechTest, s.r.o. v souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ("GDPR") naleznete zde.