Zahlavi

 

Náhledy výstupů projektu

VI20172019066 - Výzkum a vývoj zařízení pro účinné vyhledávání a zajišťování daktyloskopických stop

 

Typ výsledku

Název výsledku

Odkaz

Poznámka

Užitný vzor (F) Zařízení pro účinné vyhledávání a zajišťování daktyloskopických stop https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032517.pdf  
Prototyp (G) Prototyp ručního přístroje s detekčním systémem a zobrazovací jednotkou Recodactylus Náhled ZDE  
Užitný vzor (F) Zařízení pro účinné vyhledávání a zajišťování daktyloskopických stop II https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033528.pdf  
Software (R) Obslužná aplikace přístroje pro účinné vyhledávání a zajišťování daktyloskopických stop Recodactylus Náhled ZDE  
Certifikovaná metodika (N) Vyhledávání a zajišťování daktyloskopických stop přístrojem Recognoil - CM VaVaI č. 80 Náhled ZDE